مدیر عامل - شرکت ماشین سازان کیمیاصدر

Go to content

Main menu:

درباره ما > مدیریت

مدیرعامل

جناب آقای  علیرضا اصفهانی


فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک

:سوابق کاری قبل از تاسیس شرکت

کارمند بخش طراحی شرکت تولید نیروی محرکه 1370-1368-

کارمند بخش طراحی مهندسی شرکت ماشین سازی نیرومحرکه 1372-1370-

مدیر ساخت و تولید شرکت ماشین سازی نیرومحرکه 1386-1373-

مدیریت کارخانه شرکت ماشین سازی نیرومحرکه 1383-1376-

 1383-1384 IDRO ریاست تولید شرکت ماشین سازی پارس از شرکت های تحت پوشش-

معاونت مهندسی شرکت ماشین سازی پارس  1385-1384-

 
Back to content | Back to main menu